Jak Pracujemy

PRZEDSZKOLE CZYNNE

6.30 – 16.30

W roku szkolnym 2023/2024 przedszkole będzie nieczynne w miesiącu sierpniu.

Godziny pracy poszczególnych grup w roku szkolnym 2023-2024

 Gr. I (3 latki)

  • 8.00- 15.30

Gr. II ( 4 latki )

  • 6.30- 16.30

Gr. III (5 latki)

  • 7.30- 15.00

Gr. IV ( 5 latki)

  • 6.30-16.30

Gr. V ( 6 latki)

  • 7:00- 15.00

Ramowy Rozkład Dnia rok szkolny 2023-2024

800 – 815 Schodzenie się dzieci; zajęcia opiekuńcze, realizacja zadań edukacyjnych, zabawy dowolne i kierowane, zabawy wg pomysłów dzieci, zabawy integracyjne, zabawy kreatywne, ewidencja obecności dzieci

815 – 830 Ćwiczenia poranne i gimnastyczne oraz zabawy ruchowe, czynności porządkowe    i higieniczne przed śniadaniem, pełnienie dyżurów, zaznaczanie obecności

830 – 900 Śniadanie, kształcenie nawyków kulturalnych i higienicznych przy posiłku

900 – 930 Realizowanie zadań edukacyjnych i wychowawczych z całą grupą w oparciu

o  program wychowania przedszkolnego i wybrane programy edukacyjne

930 – 950 Zabawy dowolne według wyboru dzieci

950 – 1000 Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne w łazience

1000 – 1015 II śniadanie, kształcenie nawyków kulturalnych i higienicznych przy posiłku

1015 – 1110 Swobodne zabawy dzieci przy udziale nauczyciela, zabawy twórcze, zabawy ruchowe i zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy na powietrzu (obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zajęcia gimnastyczne na placu zabaw – wg potrzeb              i w sprzyjającą pogodę), zabawy kierowane na różną aktywność, praca indywidualna, gry edukacyjne

1110 – 1130 Przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne w łazience

1130 – 1145 Obiad (1/2) i przygotowanie do odpoczynku

1145 – 1230 Relaks i odpoczynek na kocach, słuchanie bajek muzycznych, muzyki relaksacyjnej, kołysanek z nagrań CD, piosenek i melodii dziecięcych

1230 – 1330  Zabawy na placu przedszkolnym, zabawy na powietrzu (obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zajęcia gimnastyczne na placu zabaw – wg potrzeb              i w sprzyjającą pogodę), zabawy dzieci przy udziale nauczyciela, zabawy twórcze, zabawy ruchowe i zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy kierowane na różną aktywność, praca indywidualna, gry edukacyjne

13301400 Zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne przed obiadem

14001430 Obiad (1/2) i zabiegi porządkowe po posiłku

14301500 Rozchodzenie się dzieci, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, realizacja pomysłów dzieci, zabawy edukacyjne, kontakty indywidualne z rodzicami w miarę zaistniałych potrzeb, ewidencja obecności dzieci

Zbiórki i Akcje

Od wielu lat nasze przedszkole bierze udział w wielu ekologicznych
i charytatywnych akcjach:

– ZBIERAMY PLASTIKOWE NAKRĘTKI – wspólnie z Galerią Askaną – po tym jak udało nam się pomóc w zakupie wózka dla Kacperka Ruchniewicza, kamizelki oscylacyjnej dla Juliana Dymianowskiego, a ostatnio wózka dla Tomka Ossowskiego, nie przestajemy pomagać!

– ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE -rozpoczęliśmy kolejną edycję konkursu przedszkolnego mającego na celu zbieranie zużytych baterii. Konkurs możemy realizować dzięki współpracy z firmą REBA, która odbiera od nas zgromadzone baterie i podaje je utylizacji. Nam przekazuje pomoce naukowe i upominki dla najbardziej aktywnych zbieraczy.

– ZBIERAMY GROSIKI– grosik do grosika i pomagamy innym potrzebującym dzieciom

– wspieramy Hospicjum św. Kamila w Gorzowie biorąc udział w akcji „POLA NADZIEI” 

– wspieramy także fundację i pomagamy spełniać marzenia chorych dzieci:
oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gorzowie Wlkp. -> Akcja „PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT”  – dzieci z naszego przedszkola zbierają karmę, koce, pościel, którą przekazujemy dla podopiecznych ze schroniska „Azorki”

Placówka promująca zdrowie

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka w Gorzowie Wielkopolskim jest placówką promującą zdrowie- promuje zdrowy styl życia oraz przygotowuje dzieci do podejmowania świadomych działań dla ich własnego zdrowia i zdrowia innych osób. Placówka regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności przedszkolnej tj. dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wyniki diagnozy pozwalają formułować priorytetowe problemy oraz planować działania by je rozwiązywać. Przedszkole realizuje zadania w zakresie czterech standardów:

  • Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych zaplanowanych działań dla wzmocnienia zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci;
  • Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci;
  • Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych;
  • Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o własne zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka jest zlokalizowane w spokojnej dzielnicy Gorzowa Wielkopolskiego, z dala od zgiełku w otoczeniu zieleni traw i drzew. Przedszkole rozpoznaje potrzeby środowiska lokalnego, z którym współpracuje. Od wielu lat zajmuje się promocją zdrowia oraz edukacją prozdrowotną.

    

Nasze przedszkole to  miejsce, w którym promocja zdrowia jest jednym z priorytetowych zadań i wpisuje się w koncepcję pracy przedszkola.

    

Działania podejmowane przez Przedszkole w celu promocji zdrowia:

Codzienne promowanie zdrowego odżywiania

   

Dzień Pomidora

   

Dzień Jabłka

     

Dzień Marchewki

     

Dzień Mleka

     

Dzień Miodu

   

Przygotowywanie sałatek warzywnych

     

Przygotowywanie soków owocowych

     

Zajęcia kulinarne

               

Promowanie aktywności fizycznej- Rodzinne pląsy

      

Zawody mini sumo

     

Uczestnictwo w turniejach sportowych

Zajęcia gimnastyczne

      

Zabawy z chustą animacyjną

      

Gry zespołowe

      

Prezentacja tańców ludowych

    

   

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa:

Wizyta Straży Pożarnej

       

Spotkanie z Policjantem

        

Spotkanie z Rehabilitantem

       

Spotkanie z Ratownikiem Medycznym

Bezpieczeństwo drogowe na codzień

                   

Działalność ekologiczna:

Sadzenie drzew

      

Dzień Drzewa

       

Dzień Ziemi

       

Sprzątanie świata

      

Sadzenie żonkili

       

Wycieczka do Różanek

      

Sadzenie wrzosów

    

Troska o zdrowie psychiczne:

Przedszkolak w sieci

      

Bezpieczny internet

      

Zajęcia otwarte dla rodziców

       

Sensoplastyka

       

Kontakt z muzyką klasyczną

      

Zajęcia rozwijające

Lp. Rodzaje zajęć Osoba prowadząca Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Zajęcia ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne Agnieszka Duszyńska 13.00- 14.00
2. Matematyka nie jest zła taka- dla przedszkolaka Renata Słomińska 12.00- 13.00
3. Mali odkrywcy – eksperymenty Martyna Cielasińska 14.00-15.00
4. Gry i zabawy słowne – zajęcia o profilu recytatorskim Angelika Gintowt 11.00- 12.00
5. Grafomotoryka dla smyka Marzena Bujanowska-Siekiera 10.00-11.00 10.30- 11.30

 Terapia logopedyczna i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Lp. Rodzaje zajęć Osoba prowadząca Dzień tygodnia
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. Logopedia Anna Onoszko 6:45-11:45 6:45-11:45
2. Korekcyjno-kompensacyjna Anna Onoszko 11:45 – 15:45

Konsultacje z rodzicami po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Skip to content