Podstawowe Informacje

Kontakt

Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka
ul.Chmielna 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.(095)-735-61-46
E-mail: p31@edu.gorzow.pl

Kadra

Dyrektor
Izabela Gryszko – nauczyciel dyplomowany

3 latki

Agnieszka Duszyńska- nauczyciel dyplomowany

Barbara Stasiak- nauczyciel dyplomowany

4 latki

Marzena Bujanowska- Siekiera- nauczyciel kontraktowy

Krystyna Samborska- nauczyciel dyplomowany

5 latki

Marieta Kurowska- nauczyciel początkujący

5 latki

Renata Słomińska– nauczyciel dyplomowany

Angelika Gintowt – nauczyciel kontraktowy

6 latki

Martyna Cielasińska – nauczyciel kontraktowy

Izabela Gryszko – nauczyciel dyplomowany

LOGOPEDA

Anna Onoszko- nauczyciel dyplomowany

TERAPEUTA

Anna Onoszko- nauczyciel dyplomowany

PSYCHOLOG

Natalia Skaskiewicz

PEDAGOG SPECJALNY

Renata Wiącek

JĘZYK ANGIELSKI

Aleksandra Szczepaniak- nauczyciel kontraktowy

Historia

Nasze przedszkole zaczęło funkcjonować w  roku 1959 i wówczas nosiło nazwę  Państwowe nr 1 przy  ZWCH „STILON”. W roku 1992 przeszło pod zarząd miasta Gorzów Wlkp. i otrzymało nazwę Przedszkole Miejskie nr 31.
Z okazji 40-lecia Przedszkola w listopadzie 1999 roku przedszkole otrzymało imię Kubuś Puchatek. Byliśmy wówczas pierwszym przedszkolem, które posiadało imię.

Skip to content