Programy MEN

Trampolina

Trampolina Program wychowania przedszkolnego -Edyta Kordos

 www.pr86poznan.pl/fotki/file/Trampolina_program-wychowania_przedszkolnego_2017%20(1)(1).pdf

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego „TABLIT”

Anna Basińska, Teresa Pietrala, Urszula Zielińska, Dawid Pietrala, Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu. W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Uczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw
i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.

https://przyjacielenatury.pl

Przedszkolak bezpieczny w sieci

Program poświęcony uczeniu dzieci bezpiecznych zachowań w sieci oraz wspierający i promujący zdrowy tryb życia

Prawa dziecka

Program poświęcony zapoznanie dzieci ze światem ich przywilejów i obowiązków, które zostały nadane im przez państwo, co pozwoli na lepsze radzenie sobie z wieloma problemami, jakie napotykają w przedszkolu, w domu i na podwórku, ta znajomość pozwoli również odważniej kroczyć przez życie i śmielej borykać się z jego przeciwnościami. Dzieci nauczą się zasad komunikowania się w grupie i rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, szacunku i tolerancji dla ludzi różnych wyznań, kultur i przekonań.

Czytanie na drugie śniadanie

Program czytelniczy ,,Czytanie na drugie śniadanie”.
Program nawiązuje do idei codziennego, głośnego czytania dzieciom. Realizowany jest
w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom.
Celem programu jest :

  •  wspieranie rozwoju dziecka, 
  • promocja czytelnictwa i wartościowej literatury,
  •  rozwijanie zainteresowań czytelniczych u dzieci,
  •  wprowadzenie dzieci w świat literatury,
  •  kształcenie nawyków czytelniczych.
Skip to content